CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Tìm kiếm...

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

TRỤ SỞ CHÍNH TẠI ĐỒNG THÁP

VĂN PHÒNG 2 - TP. HỒ CHÍ MINH

+ -
37 Thành Thái - Phường 14 - Quận 10 - Tp. HCM.
10.771679911374498
106.66537263004204
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
<a href="tel:02838654185">(84.28) 3.865.4185</a> | <a href="tel:02838655287">3.865.5287</a> | <a href="tel:02838652599">3.865.2599</a> | <a href="tel:02838649030">3.864.9030</a>
<a href="fax:02838650447">(84.28) 3.865.0447</a>
<a href="mailto:domesco@domesco.com">domesco@domesco.com</a> | <a href="mailto:domesco@domesco.com">vpcty@domesco.com</a>

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

  - Địa chỉ: 66 Quốc lộ 30 - Phường Mỹ Phú - Thành phố Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp - Việt Nam
  - Người đại diện theo pháp luật: Bà Lương Thị Hương Giang - Tổng Giám đốc Công ty
  - Website: www.domesco.com
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 1400460395; Đăng ký lần đầu ngày: 30/12/2003; Đăng ký thay đổi lần thứ: 34, ngày 26 tháng 07 năm 2016. Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Tháp
  - Mã số thuế doanh nghiệp: 1400460395
  - Chính sách bảo mật thông tin khách hàng: (Kèm file)
https://www.domesco.com/
https://www.domesco.com/catalog/view/theme/
Địa chỉ: 66 Quốc lộ 30 - Phường Mỹ Phú - Thành phố Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp - Việt Nam
10.46041194059193
105.64542936135956
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
<a href="tel:02773852278">(84.277) 3.852.278</a> | <a href="tel:02773859370">(84.277) 3.859.370</a>
<a href="fax:02773851270">(84.277) 3.851.270</a>
<a href="mailto:domesco@domesco.com">domesco@domesco.com</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="mailto:vpcty@domesco.com">vpcty@domesco.com</a>
Email:
Tel:
https://www.domesco.com/pictures/catalog/logo/title.png
https://www.domesco.com/pictures/catalog/logo/titlemobileNew.png