CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Tìm kiếm...

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

TRỤ SỞ CHÍNH TẠI ĐỒNG THÁP

VĂN PHÒNG 2 - TP. HỒ CHÍ MINH

+ -
37 Thành Thái - Phường 14 - Quận 10 - Tp. HCM.
https://www.domesco.com/pictures/catalog/hinh-nen-Lien-he-13-11-2020.jpg
10.771679911374498
106.66537263004204
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
<a href="tel:02838654185">(84.28) 3.865.4185</a> | <a href="tel:02838655287">3.865.5287</a> | <a href="tel:02838652599">3.865.2599</a> | <a href="tel:02838649030">3.864.9030</a>
<a href="fax:02838650447">(84.28) 3.865.0447</a>
<a href="mailto:domesco@domesco.com">domesco@domesco.com</a> | <a href="mailto:domesco@domesco.com">vpcty@domesco.com</a>

  CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO  Địa chỉ: 66 Quốc lộ 30 - Phường Mỹ Phú - Thành phố Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp - Việt Nam
  Phone: (84.277) 3.852.278 | (84.277) 3.859.370, Fax: (84.277) 3.851.270
  Hotline: 1800.969.660
  Email: domesco@domesco.com | vpcty@domesco.com
  Website: www.domesco.com
   

   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.  • Đăng ký lần đầu ngày: 30/12/2003.

  • Đăng ký thay đổi lần thứ: 34, ngày 26 tháng 07 năm 2016.

  • Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

  Chính sách bảo mật thông tin khách hàng: (Kèm file)
https://www.domesco.com/
https://www.domesco.com/catalog/view/theme/
Địa chỉ: 66 Quốc lộ 30 - Phường Mỹ Phú - Thành phố Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp - Việt Nam
10.46041194059193
105.64542936135956
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
<a href="tel:02773852278">(84.277) 3.852.278</a> | <a href="tel:02773859370">(84.277) 3.859.370</a>
<a href="fax:02773851270">(84.277) 3.851.270</a>
<a href="mailto:domesco@domesco.com">domesco@domesco.com</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="mailto:vpcty@domesco.com">vpcty@domesco.com</a>
Email:
Tel:
https://www.domesco.com/pictures/catalog/logo/title.png
https://www.domesco.com/pictures/catalog/logo/titlemobileNew.png