CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Tìm kiếm...

Thị trường xuất khẩu DOMESCO

Thị trường xuất khẩu DOMESCO

DOMESCO hiện đã và đang xuất khẩu sang các nước: Pháp, Mỹ, Canada, Peru, Paraguay, Singapore, Myanmar, Philippine, Campuchia, Trung Quốc, Agerie... với các sản phẩm hóa dược, dược liệu và trang thiết bị y tế.

Công ty đã đạt được danh hiệu "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" qua nhiều năm liền do Bộ Công thương xét tặng. DOMESCO luôn định hướng mở rộng và phát triển thị trường xuất khẩu, và là một trong những doanh nghiệp Dược xuất khẩu uy tín hàng đầu của Việt Nam.

Thị trường xuất khẩu
https://www.domesco.com/
https://www.domesco.com/catalog/view/theme/
https://www.domesco.com/pictures/catalog/logo/title.png
https://www.domesco.com/pictures/catalog/logo/titlemobileNew.png