Thông tin tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: "PTGĐ Công nghiệp;
PTGĐ Kinh doanh; GĐ Sản phẩm; PGĐ Chi nhánh;
KTT Chi nhánh"

(27/06/2017)

1. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KHỐI CÔNG NGHIỆP:
A. THÔNG TIN CHUNG:
    - Nơi làm việc: TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp
    - Mức lương: thỏa thuận
    - Số lượng cần tuyển: 01
B. TRÁCH NHIỆM:
    - Phụ trách trực tiếp và chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động thuộc Khối Công Nghiệp của công ty bao gồm sản xuất, chất lượng và các bộ phận liên quan…
    - Hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm soát, hoàn thiện hoạt động sản xuất dược phẩm của nhà máy, nhằm đạt mục tiêu sản lượng, chất lượng theo mục tiêu Công ty.
    - Xem xét Kế hoạch sản xuất, triển khai thực hiện.
    - Điều hành hoạt động sản xuất đạt năng suất - triển khai tài liệu kỹ thuật đảm bào chất lượng sản phẩm.
    - Xem xét và quyết định các quy định quản lý, các đề xuất điều động, bổ sung, thay thế máy móc thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất, bảo đảm hoạt động sản xuất được tiến hành hiệu quả.
    - Giám sát, chỉ đạo các bộ phận phân tích hoạt động dây chuyền sản xuất, đề phòng, khắc phục các sự cố bất thường.
    - Xem xét duyệt các đề xuất, các phương án hoàn thiện hoạt động sản xuất của nhà máy.
    - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà máy về an toàn lao động, sức khỏe và vệ sinh môi trường: tuân thủ các quy định liên quan của cơ quan Nhà nước.
    - Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình sản xuất với Ban Tổng Giám Đốc và đề xuất các phương án cải thiện/nâng cao năng lực sản xuất.
    - Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Giám Đốc.
C. YÊU CẦU:
    - Trình độ chuyên môn: Tối thiểu Dược sĩ chuyên khoa 1 hoặc thạc sĩ Dược.
    - Trình độ tiếng Anh: giao tiếp thành thạo và trao đổi tốt các vấn đề liên quan đến chuyên môn.
    - Trình độ tin học: vi tính văn phòng.
    - Kinh nghiệm: Ít nhất 10 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại công ty chuyên sản xuất hóa dược hoặc công ty sản xuất Dược có vốn đầu tư nước ngoài.
    - Kỹ năng mềm: Có kỹ năng quản lý điều hành, trình bày và giao tiếp tốt. 

2. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KHỐI KINH DOANH:
A. THÔNG TIN CHUNG:
    - Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh/ Đồng Tháp
    - Mức lương: thỏa thuận
    - Số lượng cần tuyển: 01
B. TRÁCH NHIỆM:
    - Phụ trách trực tiếp và chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động thuộc Khối Kinh doanh bao gồm kinh doanh nội địa, kinh doanh quốc tế và các bộ phận liên quan.
    - Triển khai các công việc bán hàng; chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số bán hàng.
    - Thiết lập mạng lưới kinh doanh, thu thập thông tin thị trường và phát triển kinh doanh.
    - Xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn và từng thời kỳ.
    - Lập và duy trì các mối quan hệ khách hàng.
    - Báo cáo hoạt động kinh doanh tới Tổng Giám đốc. Phát triển và duy trì hệ thống kênh phân phối toàn hệ thống.
    - Thu thập, tổng hợp thông tin về đối thủ và sản phẩm cạnh tranh.
    - Xây dựng kế hoạch kinh doanh định kỳ.
C. YÊU CẦU:
    - Trình độ chuyên môn: Tối thiểu trình độ Dược sĩ Đại học và Thạc sĩ Kinh tế.
    - Trình độ tiếng Anh: giao tiếp thành thạo và trao đổi tốt các vấn đề liên quan đến chuyên môn.
    - Trình độ tin học: vi tính văn phòng.
    - Kinh nghiệm: Ít nhất 10 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại công ty chuyên kinh doanh hóa dược hoặc công ty kinh doanh Dược có vốn đầu tư nước ngoài.
    - Kỹ năng mềm:Có kỹ năng quản lý điều hành, trình bày và giao tiếp tốt.
 
3. GIÁM ĐỐC SẢN PHẨM: 
A. THÔNG TIN CHUNG:
    - Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh/ Đồng Tháp
    - Mức lương: thỏa thuận
    - Số lượng cần tuyển: 01
B. TRÁCH NHIỆM:
    - Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển các nhóm sản phẩm.
    - Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, kiểm nghiệm sản phẩm thành phẩm, thu thập thông tin khách hàng khi sản phẩm đã vào thị trường.
    - Phụ trách chuyên môn về y dược trong công ty; xây dựng, biên soạn, phát triển các tài liệu truyền thông, hướng dẫn kỹ thuật về sản phẩm. Đào tạo, cập nhật kiến thức sản phẩm cho đội ngũ Marketing, bán hàng, phòng ban liên quan của công ty về sản phẩm.
    - Lập kế hoạch tổ chức hội thảo các sản phẩm chủ lực trong năm; tham gia đào tạo, truyền thông về kiến thức sản phẩm tới các nhóm công chúng mục tiêu. Phê duyệt và hiệu chỉnh các thông tin kỹ thuật về sản phẩm trên tất cả các ấn phẩm truyền thông, quảng cáo để đảm bảo thông tin quảng cáo, truyền thông về sản phẩm tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.
    - Phối hợp với Bộ phận kinh doanh xây dựng và duy trì các mối quan hệ với các khách hàng quan trọng. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cơ quan quản lý hữu quan liên quan đến sản phẩm. 
    - Nghiên cứu, cập nhật thông tin về các thay đổi trong sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
    - Đầu mối trả lời tất cả các thông tin liên quan đến sản phẩm và làm việc với nhà sản xuất và đối tác cung ứng để xử lý và phản hồi nhanh chóng các thông tin, hỏi đáp, khiếu nại liên quan đến sản phẩm.
    - Đầu mối quản lý các văn bản pháp lý liên quan đến sản phẩm; cập nhật ngay các thay đổi về chính sách liên quan đến ngành và sản phẩm cho các cấp lãnh đạo và các trưởng bộ phận liên quan.
    - Quản lý và hoàn thiện các thủ tục pháp lý và việc xin cấp phép liên quan tới sản phẩm tại thị trường Việt Nam. 
C. YÊU CẦU:
    - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing.
    - Trình độ tiếng Anh: giao tiếp thành thạovà trao đổi tốt các vấn đề liên quan đến chuyên môn.
    - Trình độ tin học: vi tính văn phòng.
    - Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty dược hoặc hàng tiêu dùng liên quan đến sức khỏe.
    - Yêu cầu khác:
        + Có khả năng phân tích, tổng hợp, hoạch định tổ chức và cập nhật, xử lý thông tin.
        + Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao.
        + Biết lập kế hoạch ngắn hạn hoặc dài hạn cho nhóm bộ phận quản lý.
        + Nhiệt tình và trách nhiệm với mong muốn gắn bó lâu dài.
        + Nhanh nhẹn, xử lý vấn đề tốt, sáng tạo và thẳng thắn trong công việc.

4. PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH:
A. THÔNG TIN CHUNG:
    - Nơi làm việc:
        + Thành Phố Hải Dương.
        + Thành phố Thái Nguyên.
        + Tây Nguyên.
    - Mức lương: thỏa thuận
    - Số lượng cần tuyển: 03
B. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
    - Xây dựng kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh theo định hướng phát triển của Công ty.
    - Hợp tác kinh doanh, trao đổi hoặc mua bán với các đơn vị trong khu vực phụ trách nhằm gia tăng doanh số và lợi nhuận theo định hướng của công ty.
    - Tham mưu cho Giám đốc chi nhánh trong việc xây dựng và phân bổ chỉ tiêu kinh doanh của chi nhánh cũng như tổ chức hệ thống phân phối theo định hướng Công ty.
    - Tham mưu cho Giám đốc chi nhánh trong việc triển khai việc chăm sóc khách hàng, thiết lập bộ máy nghiên cứu thị trường, tiếp thị, phát triển kinh doanh và mạng lưới khách hàng một cách hiệu quả. Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách bán hàng và chế độ chăm sóc khách hàng của nhân viên.
    - Xây dựng, triển khai và giám sát kế hoạch thầu và đánh giá kết quả thầu của từng khu vực, đề xuất giải pháp dự thầu đạt hiệu quả cao.
    - Thực hiện chính sách hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, chế độ bán hàng trên địa bàn đặc trách.
    - Quản lý công nợ, giám sát việc thực hiện về thời gian thanh toán, định mức dư nợ trong hợp đồng và nhắc nhở hỗ trợ nhân viên thu nợ đúng quy định của Công ty.
    - Tham mưu Giám đốc chi nhánh xây dựng các Quy chế nội bộtại chi nhánh.
C. YÊU CẦU:
    - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Dược, Quản trị Kinh doanh hoặc Maketing trở lên.
    - Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm là Quản lý kinh doanh.
    - Sức khỏe : Tốt, đảm bảo sức khỏe đầu vào theo qui định Công ty.
    - Yêu cầu khác:
        + Có kỹ năng quản lý điều hành.
        + Có kỹ năng giám sát bán hàng.
        + Có kỹ năng  chăm sóc khách hàng.
        + Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục.
        + Nhiệt tình và có trách nhiệm cao với công việc.
        + Nhanh nhẹn, xử lý vấn đề tốt, sáng tạo trong công việc.
 
5. KẾ TOÁN TRƯỞNG CHI NHÁNH:
A. THÔNG TIN CHUNG:
    - Nơi làm việc: Chi nhánh Đà Nẵng, chi nhánh Vinh
    - Mức lương: thỏa thuận
    - Số lượng cần tuyển: 02
B. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
    - Chịu trách nhiệm toàn bộ lĩnh vực kế toán tại Chi nhánh theo qui định của Công ty và pháp luật nhà nước hiện hành.
    - Thực hiện và kiểm soát các khoản thu – chi tại chi nhánh theo đúng qui định của Công ty.
    - Quản lý tất cả các loại công nợ bán hàng.
    - Hàng tháng tổng hợp các báo cáoGiám đốc Chi nhánh và Kế toán trưởng Công ty các số liệu, hoạt động liên quan đến công tác bán hàng, các khoản phát sinh và công nợ tại chi nhánh.
    - Tham mưu cho Giám đốc chi nhánh về việc quản lý bán hàng và thu hồi công nợ tại các địa bàn. Đồng thời rà soát và báo cáo kịp thời các sự việc liên quan đến doanh thu và công nợ.
C. YÊU CẦU:
    - Trình độ chuyên môn: Đại Học Kế toán/ Tài chính.
    - Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm làm kế toán.
    - Sức khỏe : Tốt, đảm bảo sức khỏe đầu vào theo qui định Công ty.
    - Yêu cầu khác:
        + Có khả năng phân tích, tổng hợp số liệu kế toán.
        + Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao.
        + Nhiệt tình và trách nhiệm với mong muốn gắn bó lâu dài.
        + Nhanh nhẹn, xử lý vấn đề tốt, sáng tạo và thẳng thắn trong công việc.

 
I. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ:
    Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/07/2017.

II. HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ:
    - Các ứng viên có nhu cầu ứng tuyển, vui lòng nộp hồ sơ tại địa chỉ:
        CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO
        66 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
        Hoặc gửi CV đến địa chỉ email: nhansu@domesco.com

    - Thông tin liên hệ:
        + Người liên hệ: Ms. Mỹ Ân  – Phòng Nhân sự
        + Điện thoại liên hệ: 0942 88 03 04
        + Email liên hệ: nhansu@domesco.com

     - Tải mẫu dự tuyển đính kèm tại đây!

III. GIỚI THIỆU CÔNG TY:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
Trụ sở chính: 66 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Qui mô công ty: Trên 1000 người.

DOMESCO là một trong ba doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam chuyên sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người, hoá chất xét nghiệm, vắcxin, sinh phẩm dùng cho người, động vật và thực vật.

Thương hiệu DOMESCO lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào ngày 19/5/1989.Qua nhiều năm xây dựng và phát triển DOMESCO đã tạo dựng và khẳng định được vị thế của mình trên thị trường trong nước và quốc tế về lĩnh vực Dược phẩm và Thực phẩm chức năng.

DOMESCO  là một trong số ít công ty dược phẩm ở Việt Nam có cổ đông chiến lược nước ngoài là tập đoàn đa quốc gia cùng ngành nghề với vốn đầu tư chiếm tỷ lệ sở hữu 52%; cổ đông lớn thứ 2 là Tổng công ty Kinh doanh và Đầu tư Vốn nhà nước (SCIC) chiếm tỷ lệ sở hữu 34,71%. Điều này đã giúp cho Công ty có thêm tiềm lực về tài chính, công nghệ cũng như kinh nghiệm quản trị hiện đại để tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Với sản phẩm gồm nhiều chủng loại đa dạng như: Viên nang, Viên nang mềm, Viên nén, Viên nén bao phim, Viên nén bao phim tan trong ruột, Viên nén bao đường, Viên sủi, Thuốc gói, Thuốc bột sủi, Thuốc viên nén phóng thích kéo dài,... được DOMESCO quan tâm đầu tư, nghiên cứu và phát triển từ nguồn dược liệu sẵn có trong nước, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn và hiệu quả nhất.

Nhiều mặt hàng sản xuất của Công ty đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận tương đương sinh học so với thuốc gốc, có sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường và nhiều sản phẩm có thể thay thế được hàng ngoại nhập nổi bật là nhóm sản phẩm về Huyết áp, Tim mạch, Đái tháo đường,...

Hiện nay, hệ thống phân phối DOMESCO trải đều khắp cả nước với 12 chi nhánh và gần 19.000 điểm phân phối; có quan hệ mua bán với hầu hết các Doanh nghiệp Dược trong nước và hơn 18 hãng Dược phẩm nước ngoài; xuất khẩu gần 100 mặt hàng cho 25 thị trường các nước thuộc Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh...

Tin tức cùng danh mục
Các tin tức khác