Thông báo mời thầu

Thông báo mời chào hàng Hệ thống kiểm tra nhiệt độ, ẩm độ tự ghi

(09/08/2017)

Vui lòng xem file thông báo đính kèm tại đây!

Vui lòng tải yêu cầu báo giá tại đây!Tin tức cùng danh mục
Các tin tức khác