Thông báo mời thầu
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG "MÁY ĐO ĐỘ TAN RÃ VÀ MÁY ĐO ĐỘ CỨNG THUỐC VIÊN" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG "MÁY ĐO ĐỘ TAN RÃ VÀ MÁY ĐO ĐỘ CỨNG THUỐC VIÊN"
(11/05/2017) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Máy đo độ tan rã và Máy đo độ cứng thuốc viên. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG/MỞ THẦU GÓI THẦU "MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 14 CỐC" THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG/MỞ THẦU GÓI THẦU "MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 14 CỐC"
(23/03/2017)

Kính gửi: Quý Nhà thầu

Căn cứ Hồ sơ yêu cầu Gói thầu Máy đo độ hòa tan 14 cốc do Công ty CP XNK Y tế DOMESCO phát hành từ ngày 28/2/2017 đến trước 14 giờ ngày 21/3/2017;

Căn cứ Biên bản tạm dừng mở thầu ngày 21 tháng 3 năm 2017; 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông báo đến Quý Nhà thầu về việc gia hạn thời điểm đóng và mở thầu gói thầu trên như sau:
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Máy đếm tiểu phân trong không khí 100 lít/phút" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Máy đếm tiểu phân trong không khí 100 lít/phút"
(27/02/2017)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Máy đếm tiểu phân trong không khí 100 lít/phút. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Máy đếm tiểu phân trong không khí và Bộ kiểm tra rò rỉ lọc Hepa 28.3 lít/phút" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Máy đếm tiểu phân trong không khí và Bộ kiểm tra rò rỉ lọc Hepa 28.3 lít/phút"
(27/02/2017)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Máy đếm tiểu phân trong không khí và Bộ kiểm tra rò rỉ lọc Hepa 28.3 lít/phút. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG "MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 14 CỐC" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG "MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 14 CỐC"
(23/02/2017)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Máy đo độ hòa tan 14 cốc. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.